Š.Amonašvili autorsemināri

par humāno pedagoģiju

 

Pēc Latvijas Humānās pedagoģijas asociācijas iniciatīvas šā gada jūnijā notika Latvijas skolotājiem ievērojams un nozīmīgs notikums – mūsu valstī ar autorsemināriem par humāno pedagoģiju viesojās Starptautiskā Humānās pedagoģijas centra prezidents profesors Šalva Amonašvili un profesore Valērija Nioradze.

 

     

 

No 1. līdz 3. jūnijam Smiltenē pulcējās 238 klausītāji: pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu skolotāji, vecāki, augstskolu pasniedzēji un Izglītības un zinātnes ministrijas speciālisti.

Semināra tēma bija „Skolotāja darbs ar pirmklasniekiem, pamatojoties uz humānās pedagoģijas idejām.”

No 4. līdz 7. jūnijam Rīgā autorseminārs „Humāna un personiska pieeja bērna audzināšanā un izglītošanā” pulcēja vairāk nekā 200 klausītāju.

Šie semināri aicina atjaunot izglītības pasauli, pamatojoties uz humānās pedagoģijas idejām, lai katrs Bērns tiktu izaudzināts par Cildenu un Augstsirdīgu Cilvēku, kurš attīstās garīgi un tikumiski, apgūst zināšanas, kas paplašina viņa apziņu, iedvesmo jaunradei un labuma radīšanai, kas iemāca viņam izpaust, glabāt un apliecināt dzīvē savu brīvo gribu.

Šajos semināros tika prezentēta Starptautiskā Rērihu centra Latvijas nodaļas iniciatīvas grupas latviešu valodā pārtulkotā un izdotā Š.Amonašvili grāmata „Skolotāj, iedvesmo mani jaunradei!”. Tā ir jau septītā Š.Amonašvili grāmata, kuru latviešu pedagogi var lasīt dzimtajā valodā.