"Laiks savākt akmeņus"

 

 

Šā gada 7. novembrī Starptautiskā Rērihu centra Latvijas nodaļa un Baltijas Starptautiskā akadēmija organizēja V.Šatina filmas "Laiks savākt akmeņus" kolektīvu noskatīšanos un apspriešanu. Filma ir veltīta Rēriha Paktam – cilvēces vēsturē pirmajam starptautiskajam juridiskajam dokumentam par kultūras aizsardzību. Filma stāsta par Rērihu ģimenes ieguldījumu šā dokumenta tapšanā.

 

Filmā izmantoti unikāli fotodokumenti, intervijas ar Krievijas Pareizticīgās baznīcas garīdzniekiem, kā arī kultūras darbiniekiem. Filmas autori ne tikai uzsver dokumenta nozīmi, bet arī atgādina, ka mūsdienās kultūras pieminekļiem joprojām draud sabrukums un nopostīšana. Turklāt pasaulē parādās aizvien jauni izaicinājumi.  Tehnokrātiskajai civilizācijai diemžēl ir ne tikai milzīgas radošas iespējas, bet arī neierobežotas iznīcinošas jaudas.

 

Diskusijas laikā filmas skatītāji mēģināja rast atbildes uz dažiem jautājumiem, kurus izvirza filma. Piemēram, precizēt, kā mūsdienu cilvēks izprot pašu kultūras jēdzienu. Diskusijas dalībnieki atzīmēja, ka daudzu mūsdienu sociālo nelaimju (terorisms, noziedzība, narkomānija, starpnacionālais naids) cēlonis ir Kultūras kritiskais stāvoklis. Bez kultūras nav tikumības, bez tikumības nav kārtības un normālu attiecību sabiedrībā. Kultūrai, kas reducēta līdz izklaides un brīvā laika pavadīšanas jēdzienam, nav savas radošās, garīgās misijas.

 

Kultūras atdzimšanai jāsākas ar tās patiesās būtības izpratni, ar tās pamatu apzināšanos. Diskusijas dalībnieki pauda pārliecību, ka šāda Atdzimšana var sākties tikai tad, ja katrs cilvēks aktīvi iesaistīsies radošā kultūras procesā.

 

Diskusijas laikā tika izteikts vēlējums Baltijas Starptautiskajā akadēmijā 15. aprīli – Pakta parakstīšanas dienu – atzīmēt kā Kultūras Dienu.

 

®