Himalaju zinātniskās pētniecības institūta „Urusvati” 85. gadadienai
veltīts svinīgs pasākums

юбилейный вечер, посвящённый 85-летию
Гималайского Института научных исследований «Урусвати»