2013. gada 12. februārī Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, "Krievu centrā", Starptautiskā Rērihu centra Latvijas nodaļa organizēja Helēnas Rērihas (1879-1955) dzimšanas dienai veltītu tikšanos ar akadēmijas studentiem un sabiedrības pārstāvjiem.  Helēnas Rērihas — izcilās krievu domātājas, varonīgās sievietes, rakstnieces — daiļrades mantojums ir īpaša parādība pasaules zinātnē un filozofijā. Viņas sarakstītās Dzīvās Ētikas grāmatas, kas veltītas cilvēces kosmiskās evolūcijas jautājumiem, kā arī epistolārā daiļrade lika pamatus daudziem garīgiem un kultūras procesiem, kas turpināja attīstīties XX gadsimta telpā.

 

Šo tikšanos ar uzrunu atklāja SRC Latvijas nodaļas priekšsēdētāja Marianna Ozoliņa. Viņa aicināja klātesošos noskatīties filmu "Nikolajs Rērihs", kurā izcilā mākslinieka un zinātnieka dzīve un daiļrade atspoguļota nesaraujamā garīgā un radošā vienotībā ar visas ģimenes darbību. Īpaši aizkustinoši un sirsnīgi skan viņa vārdi par Helēnu Rērihu:

 

"Draudzīgi pārvaram visus šķēršļus. Un šķēršļi pārvēršas par iespējām. Savas grāmatas es vētīju "Helēnai, manai sievai, draudzenei, ceļabiedrei, iedvesmotājai". Katrs no šiem jēdzieniem ir pārbaudīts dzīves ugunīs. Gan Pēterburgā, gan Skandināvijā, gan Anglijā, gan Amerikā un visā Āzijā mēs strādājām, mācījāmies, paplašinājām apziņu. Mēs radījām kopā, un ne jau velti izsenis ir teikts, ka uz mākslas darbiem ir jābūt diviem vārdiem — sievietes vārdam un vīrieša vārdam.

 

Pēc filmas noskatīšanās uzstājās mazākumtautību biedrības "Sadraudzība" priekšsēdētājs Arturs Ņevickis, kurš pauda savu sajūsmu un cieņu Helēnai Rērihai, viņas dzīves galvenajam darbam — Dzīvajai Ētikai — un akcentēja H.Rērihas daiļrades svarīgo evolucionāro iespaidu uz cilvēku prātiem un apziņu. Viņš aicināja klātesošos studentus iepazīties ar H.Rērihas darbiem, lasīt viņas vēstules, kurās izklāstītās domas skan ļoti mūsdienīgi un aktuāli.

 

Pasākuma turpinājumā ar vairākiem populāriem klasiskiem skaņdarbiem uzstājās dziesminiece, krievu romanču konkursa uzvarētāja Ludmila Lapiņa (Rīga).

 

Tikšanās noslēgumā M.Ozoliņa aicināja visus klātesošos apmeklēt Rērihu Zāli, kas atrodas turpat Baltijas Starptautiskajā akadēmijā. ®