N.Rēriha gleznu reprodukciju izstādes atklāšana Baltijas Starptautiskajā akadēmijā

Фотогалерея открытия выставки репродукций картин Н.К.Рериха в
Балтийской Международной академии