H          

   

 

 

Jaunumi

 Rērihu ģimene

 Rērihu evolucionārā darbība   

Rēriha Miera pakts ·

 Rērihu vārda un mantojuma aizsardzība   

 Starptautiskais
Rērihu centrs 
  

Kultūras un izglītības
darbs
   

 SRC elektroniskā
bibliotēka
   

Par mums

Dzīvās Ētikas
draugu klubs 
  

Sadarbība

 

 

 

 

 

 

S

 

DZĪVĀS ĒTIKAS DRAUGU KLUBS

PASĀKUMU PLĀNS ►

Par klubu

Visu cilvēces vēsturi veido mēģinājumi uzlabot sabiedrību, kurā tā dzīvo. Visi šie mēģinājumi cits no cita atšķiras tikai ar ilgumu un panākumiem. Un neraugoties uz to, ka cilvēce tā arī nav sasniegusi sava dzīvesveida ideālu, iegūtā pieredze liecina, ka viens no galvenajiem stabilas un sekmīgas sabiedrības principiem ir vienotības princips, pamatojoties uz indivīda radošo brīvību. Turklāt vienotību nosaka kopīgi mērķi, vienotība tiek pamatota kopīgos filozofiskos uzskatos, kas savukārt paredz iegūt jaunas zināšanas un līdz ar to paplašināt redzesloku. Tieši to es uzskatīju par galveno, kad sāku organizēt Dzīvās Ētikas draugu kluba darbību.

Vispirms es izvirzīju sev uzdevumu parādīt, ka mūsdienu sociālās sašķeltības un patēriņa ideoloģijas apstākļos sabiedriska organizācija var strādāt citādi. Tajā katrs pats nosaka savas iesaistīšanās pakāpi kopējā darbā, mācās strādāt kopīgi, cits citu atbalstot.

Savukārt vadītājam kluba biedriem un visiem kluba brīvklausītājiem jādod iespēja pašrealizēties. Svarīgi ir dod katram iespēju izpausties konkrētā darbībā, kurā, manuprāt, ne tikai "atdzīvojas" uzkrātās zināšanas, bet arī pašas zināšanas iegūst jaunas īpašības, tās kļūst stabilākas, kas savukārt veicina personības turpmāku attīstību.

Vadītājam jātiecas visus aizraut un ieinteresēt ar visiem kopīgām idejām un priekšlikumiem, radīt apstākļus, kuros katram ir iespējams izpausties, padarot Kluba dzīvi interesantāku gan sev, gan citiem.

Katram, protams, ir vajadzīgs laiks, lai "nobriestu" un saprastu, vai ir gatavs aktīvi izpaust savas spējas. 

Nevaru teikt, ka esmu jau sasniedzis īpaši augstus rezultātus un izpildījis visu iecerēto, taču tas, ko esam sasnieguši, lai pats sevi apliecina. Ir izveidojusies īpaša labvēlīga atmosfēra, kurā katrs jūtas labi. Cilvēki nāk uz Klubu, lai veldzētu dvēseli, lai atpūstos, piedalītos iemīļotās nodarbēs, atrastu sev tuvu sabiedrību, pabūtu daiļradi un pārdomas stimulējošā atmosfērā, kas aizmirst par ikdienas rūpēm. Labvēlības un savstarpēja atbalsta atmosfēra palīdz pārvarēt neizbēgamās pretrunas, kas rodas uzskatu un viedokļu  un līdz ar to secinājumu daudzveidībā, kam nereti nepieciešami paskaidrojumi un korekcija. Turklāt nepieciešama arī izturība un pacietība.

Klubā pulcējas cilvēki, kas atbalsta vienu filosofisku nostāju, un tās stingrība, protams, ir atkarīga no iegūto zināšanu dziļuma un redzesloka plašuma. Balstoties uz to, arī tiek organizēta Kluba pamatdarbība, kuras panākumus nosaka ieinteresētība, iniciatīva un drosme uzņemties atbildību. Manuprāt, Kluba biedru vidū ir izveidojies tā sauktais aktīvistu neformālais kodols, kas savas nelielās organizācijas ietvaros savu iespēju un spēku robežās tiecas mainīt pasauli Kopējā Labuma vārdā. Uzdevums ir izvirzīts, un veidu tā īstenošanai ir daudz...®

 

М.Čeburaškins,

SRC Latvijas nodaļas

Dzīvās Ētikas draugu kluba priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 
     

Saziņai: rerihs@rerihs.lv