H          

   

 

 

 

Jaunumi

 Rērihu ģimene

 Rērihu evolucionārā darbība   

Rēriha Miera pakts ·

 Rērihu vārda un mantojuma aizsardzība   

 Starptautiskais
Rērihu centrs 
  

Kultūras un izglītības
darbs
   

 SRC elektroniskā
bibliotēka
   

Par mums

Dzīvās Ētikas
draugu klubs 
  

Sadarbība

 

 

 

 

 

 

S

 

Rērihu evolucionārā darbība

Kosmiskās realitātes filozofijas – Dzīvās Ētikas – radīšana, grandiozā Centrālāzijas ekspedīcija, Himalaju pētniecības institūta „Urusvati” nodibināšana, Rēriha Pakts un Miera Karogs ir svarīgākās evolucionārās darbības, kuras Rērihi veica garīgo Skolotāju, kosmisko Hierarhu, vadībā. Šos Skolotājus Indijas tradīcijā godā kā Mahātmas, dižās dvēseles, Riši un Viedos, kuri zina planetāros un Kosmiskos likumus, kuriem piemīt augsta paplašināta apziņa. Katrai minētajai darbībai bija ārkārtīgi svarīga vēsturiska nozīme turpmākajai Zemes cilvēces evolucionārajai virzībai. Rērihu loma šajā procesā ir maz pētīta, taču ar katru gadu izpratne par to padziļinās un sāk ieņemt arvien nozīmīgāku un pienācīgāku vietu sabiedrības apziņā, starptautiskajos zinātniskajos un kultūras pētījumos.

XX gadsimta sākumā saskaņā ar kosmiskajiem likumiem planēta savā attīstībā sāka pāreju uz jaunu, augstāku evolūcijas posmu. Šis process padziļināja krīzes izpausmes visās cilvēka dzīves jomās un pirmām kārtām paša cilvēka garīgajā telpā.

Jaunā Laikmeta priekšvakarā cilvēcei bija nepieciešams sniegt zināšanas, kuras izskaidrotu notiekošo evolūcijas procesu būtību un ar tiem saistītās globālās planetārās pārmaiņas. Šādas zināšanas no augsta kosmiska avota cilvēcei ir sniegtas ne reizi vien. Pagājušā gadsimta 20. gados tās Dzīvās Ētikas filozofiskās sistēmas veidā tika sniegtas caur Rērihiem – Skolotāju tuvākajiem skolniekiem un līdzstrādniekiem, pirmām kārtām caur Helēnu Rērihu. Cilvēka garīgo apskaidrošanos, paplašinot apziņu, enerģētikas līmeņa paaugstināšanu un pašas matērijas izsmalcināšanu Dzīvā Ētika aplūko kā svarīgāko jaunā evolūcijas posma mērķi. Šā mērķa īstenošana uz Zemes kļuva iespējama, pateicoties unikālam Kosmiskam eksperimentam, kurš pirmo reizi cilvēces vēsturē tika zinātniski aprakstīts un izprasts. Eksperimentu veica Kosmiskie Hierarhi, Skolotāji, kuri atrodas uz augsta kosmiskās evolūcijas pakāpiena. Helēna Rēriha bija viņu tuvākā līdzstrādniece uz planētas. Eksperimenta rezultātā Helēnas Rērihas enerģētika tika transformēta un tās vibrācijas tika saskaņotas ar augsta Kosmiskā ritma vibrācijām. Tādējādi H.Rēriha kļuva par nākamā – enerģētiski jauna cilvēces veida vēstnesi. Viņas unikālie pieraksti par šo ārkārtīgi grūto evolucionāro darbību, kuru viņa nosauca par „Ugunīgo Pieredzi”, datēti ar 1924. gadu.

Šajā laikā Rērihi dzīvoja Dardžīlingā un gatavojās Centrālāzijas ekspedīcijai. Ekspedīciju vadīja Nikolajs Rērihs un tajā piedalījās arī Helēna Rēriha. Šī saikne laikā un telpā starp Kosmisko eksperimentu un Centrālāzijas ekspedīciju nebija nejauša. Ekspedīcijas mērķus un maršrutu Rērihi neilgi pirms došanās ceļā bija sīki apsprieduši ar savu Skolotāju. Vienlaikus ar daudziem zinātniskiem pētījumiem ekspedīcijai bija svarīgs planētas mēroga uzdevums – veikt grandiozu loku caur Centrālāzijas reģioniem un izpildīt evolucionāru uzdevumu – „ielikt magnētus”, proti, virzoties pa maršrutu, radīt īpašu enerģētisku lauku. To vecināja pašas Helēnas Rērihas pārveidotā enerģētika un no Skolotājiem saņemtais Akmens – leģendārā meteorīta gabaliņš no Oriona zvaigznāja. Akmens vibrācijas saskanēja ar augsto Visuma Kosmisko ritmu.

Ekspedīcijas laikā, 1926. gadā, Rērihi novirzījās no galvenā maršruta un apmeklēja Maskavu, uz kurieni atveda manuskriptu vienai no Dzīvās Ētikas grāmatām. Grāmatu bija veidojuši Skolotāji un tā saucās „Vienkopa”. Šī grāmata bija kā brīdinājums. Tajā bija paredzēta mūsu valsts traģiskā nākotne, tas bija mēģinājums brīdināt jaunās republikas valdību par augošajām postošajām tendencēm. Taču valsts vadītāji noraidīja šos brīdinājumus un izvēlējās citu attīstības ceļu.

Atgriezušies no Centrālāzijas ekspedīcijas, Rērihi Indijā, Kulu ielejā, nodibināja Himalaju pētniecības institūtu „Urusvati”. Tā bija trešā evolucionārā darbība, kas saistīta ar ekspedīcijas rezultātiem un jaunās kosmiskās domāšanas veidošanu. Skolotāju vadībā izveidotais Institūts kļuva par nākotnes zinātnes priekšgājēju un paraugu.

Dzīvās Ētikas – Kosmiskās Realitātes filozofijas – jaunā izziņas sistēma bija šīs zinātnes pamats. Sākumā Institūts galvenokārt apstrādāja Rērihu Centrālāzijas ekspedīcijas laikā savāktos zinātniskos materiālus. Vēlāk zinātniskie pētījumi tika būtiski paplašināti.

Rērihu ģimenes ceturtā evolucionārā darbība bija Rēriha Pakts.

Saskaņā ar Dzīvo Ētiku tikai Kultūra un ar to nesaraujami saistītā Daile rada to augsto garīgo enerģētiku, kura veicina cilvēces kosmisko evolūciju. Tieši tāpēc Kultūras bojāeja nozīmē pašas cilvēces bojāeju. XX gadsimtā Kultūras graušana ir apņēmusi visu planētu. N.Rēriha idejas par nepieciešamību to efektīvi aizsargāt no sagrāves un tumsonības iemiesojās īpašā dokumentā – Rēriha Paktā, kuru 1935. gadā parakstīja daudzas pasaules valstis. Simbolizējot laikmetu savstarpējo saistību, Pakts tādējādi nostiprina kultūras pārmantojamību, bez kuras cilvēce kā kosmiskās evolūcijas izpausme attīstīties nespēs.

Par Rēriha Pakta neatņemamu sastāvdaļu kļuva Miera Karogs, kas simbolizē jaunu pakāpi cilvēces kosmiskajā augšupejā Skolotāju vadībā. Miera Karoga evolucionārās būtības apzināšanās sniedz iespēju izprast Jaunā Laikmeta būtību un saturu.

®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     

Saziņai: rerihs@rerihs.lv