H          

   

 

 

Jaunumi

 Rērihu ģimene

 Rērihu evolucionārā darbība   

Rēriha Miera pakts ·

 Rērihu vārda un mantojuma aizsardzība   

 Starptautiskais
Rērihu centrs 
  

Kultūras un izglītības
darbs
   

 SRC elektroniskā
bibliotēka
   

Par mums

Dzīvās Ētikas
draugu klubs 
  

Sadarbība

 

PAR MUMS

 

Starptautiskā Rērihu centra Latvijas nodaļa ir sabiedriska kultūras un izglītības biedrība. Starptautiskais Rērihu centrs (SRC) ir izveidots pēc Svjatoslava Rēriha iniciatīvas. Starptautiskais Rērihu centrs ir starptautiska sabiedriska organizācija, nevalstiska sabiedriska apvienība, kas ietilpst Apvienoto Nāciju Organizācijas Sabiedriskās informācijas departamenta (The Department of Public Information) Nevalstisko organizāciju asociācijā kā asociētais loceklis.

SRC Latvijas nodaļa darbojas Latvijas Republikā. Tās dibināšanas un darbības mērķi ir šādi:

— Rērihu ģimenes daiļrades mantojuma — visām mūsu planētas tautām nozīmīgas un vērtīgas pasaules kultūras daļas — izpēte, saglabāšana un popularizācijas veicināšana;

— personības attīstības un augsto Rēriha humānisma un miera ideju apzināšanas veicināšana un īstenošana dzīvē, kā arī vispārcilvēcisko kultūras vērtību uztveres un izpratnes veicināšana;

— to organizāciju un privātpersonu pūliņu apvienošana un darbības koordinācija, kuru mērķis ir unikālā Rērihu daiļrades mantojuma apguve, saglabāšana un popularizēšana;

— vispusīga starptautiskas sapratnes un sadarbības attīstība un padziļināšana, tautu un valstu kultūras un zinātnes saišu nostiprināšana, pamatojoties uz Rērihu humānisma idejām;

— miera nesēju darbība: tautu draudzības un saskaņas nostiprināšana, sociālo, nacionālo, reliģisko konfliktu novēršanas veicināšana, “Rēriha Pakta” un “Miera Karoga” ideju popularizēšana.

®

 

  

 

   
     

Saziņai: rerihs@rerihs.lv