2013. gada 10. decembrī

 

Starptautiskā Rērihu centra Latvijas nodaļas

Paziņojums presei

 

Starptautiskā Rērihu centra Latvijas nodaļa dara zināmu, ka Krievijas varasiestāžu nepamatotā darbība pret „Master banku” un aktīvā kampaņa plašsaziņas līdzekļos nolūkā diskreditēt šīs bankas valdes priekšsēdētāju – ievērojamo krievu mecenātu B.Buločņiku – ir nostādījusi Starptautisko Rērihu centru (SRC) un N.Rēriha sabiedrisko muzeju Maskavā katastrofālā situācijā, jo tieši B.Buločņiks bija šīs organizācijas ģenerālsponsors.

Šis dramatiskais notikums risinās izcilā mākslinieka, filozofa, vēsturnieka, ceļotāja un plaši pazīstamā Rēriha Pakta autora Nikolaja Rēriha (1874-1947) 140. gadu jubilejas priekšvakarā, kā arī Krievijas prezidenta pasludinātā Kultūras gada priekšvakarā.

Taču tieši „Master bankas” sagraušana Krievijas kultūrai ir smags zaudējums. B.Buločņiks, būdams mecenāts pēc savas būtības un patiess Krievijas mecenātisma labāko tradīciju turpinātājs, ir palīdzējis ne tikai SRC, bet arī Maskavas konservatorijai, zinātniekiem, bērnu fondiem un bērnu namiem, apdāvinātiem bērniem un jauniešiem, radošo profesiju pārstāvjiem, veicinājis krievu amatniecības atdzimšanu, sniedzis atbalstu mazajām tautām utt.

Ar B.Buločņika pūliņiem no drupām atdzimusi senā Lopuhinu pilsētas muiža, kuras galvenajā ēkā ir izvietots N.Rēriha muzejs, ir veikta muižas ēku zinātniskā restaurācija, kas guvusi atzinību un saņēmusi gan Krievijas, gan Eiropas mēroga balvas kultūras mantojuma saglabāšanas jomā.

Gan SRC, gan Rērihu unikālā mantojuma glabātāja – N.Rēriha sabiedriskā muzeja – visu daudzšķautņaino darbību, proti, izdevējdarbību, pētniecību, izstāžu rīkošanu, zinātnisko, kultūras un izglītības darbību, gandrīz ceturtdaļgadsimtu finansēja „Master bankas” valdes priekšsēdētājs. Viņš ir ievērojami papildinājis sabiedriskā muzeja ekspozīciju – uzdāvinājis tam vairāk nekā 300 N.Rēriha gleznu un zīmējumu, neraugoties uz to, ka Rēriha gleznām ir nemainīgi augsta cena.

Starptautiskais Rērihu centrs ir ANO Sabiedriskās informācijas departamenta asociētais loceklis, Starptautiskās Nacionālo trastu organizācijas asociētais loceklis, Starptautiskās Muzeju padomes kolektīvais loceklis, Eiropas kultūras mantojuma federācijas „Europa Nostra” kolektīvais loceklis un pasaulē pazīstams kā galvenais kosmiskās domāšanas problēmu izpētes zinātniskais centrs, kā organizācija, kas sniedz būtisku ieguldījumu kultūras attīstībā, kā viens no garīgās, mākslinieciskās un zinātniskās domas centriem. N.Rēriha sabiedriskā muzeja ģenerāldirektores akadēmiķes L.Šapošņikovas darbi ir likuši pamatus jaunai izpratnei par Rērihu unikālo kultūras un filozofijas mantojumu – pamatus jaunai Rērihu pētniecības skolai.

Diemžēl ne Krievijas varasiestādes, ne Krievijas Bankas vadība nav pievērsusi uzmanību tam, ka, izdomātu apsūdzību rezultātā atņemot „Master bankai” licenci, cietuši ne tikai vairāk nekā 3 miljoni cilvēku un gandrīz 300 organizāciju, bet arī kultūras iestādes un milzums cilvēku visā pasaulē, kuriem N.Rēriha muzejs Maskavā ir piemērs aktīvai, atbildīgai un efektīvai sabiedrības attieksmei pret pasaules kultūras mantojuma saglabāšanu.

Apstākļos, kad Krievijas valsts ir novērsusies no palīdzības Starptautiskajam Rērihu centram, SRC Latvijas nodaļa vēršas pie Latvijas un Eiropas kultūras un zinātniskās sabiedrības un lūdz sniegt Starptautiskajam Rērihu centram palīdzību, arī finansiālu palīdzību, lai paglābtu no izlaupīšanas kultūras vērtības, kurām cilvēces evolūcijā ir būtiska nozīme.

 

Starptautiskā Rērihu centra
Latvijas nodaļas priekšsēdētāja M.Ozoliņa  

 

 

E-pasts: rerihs@rerihs.lv