Tbilisi beigušies XIII Starptautiskie Humānās pedagoģijas lasījumi
(
2014. gada 21. - 23. marts)

 

Pedagoģisko lasījumu tēma Ц "Skolotājs" c un norises vieta nav nejauša sakritība. Humānās pedagoģijas ideju autors un iemiesotājs Šalva Amonašvili, kurš pasaulei dāvā Patiesības Gaismu caur Mīlestību pret bērniem, ir dižās Gruzijas zemes dēls.

 

Meistarklasēs un laboratoriju darbā piedalījās 700 delegātu no 18 pasaules valstīm.

 

Latvijas delegācija šogad bija plašākā visā pedagoģisko lasījumu vēsturē Ц tajā bija 105 delegāti. Svarīgs notikums lasījumos bija mūsu valsts izglītības jomas augsto pārstāvju Ц Latvijas izglītības un zinātnes ministres Inas Druvietes, IZM parlamentārā sekretāra Anda Geižāna un valsts sekretāra vietnieces Evijas Papules, kā arī Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas Astras Aukšmukstas piedalīšanās. 

 

Skolotāju radošā darba būtību šajos Pedagoģiskajos lasījumos noteica Humānās pedagoģijas manifests, kurā ir teikts:

"Katrs no mums ir sava izglītības lauka radītājs, kurā iesaistām bērnus vai atsevišķu Bērnu. Šā lauka spēks un kvalitāte ir atkarīga no mūsu personības un kultūras: rakstura, dabas, jūtām, domām, zināšanām, tieksmēm un, pasaules uzskata. Mūsu izglītības lauks ir mūsu būtības atspulgs. Tāpēc humānās pedagoģijas galvenā pamatproblēma ir pašpilnveidošanās." Kas arī kļuva par šo lasījumu vadmotīvu.

 

Starptautiskā sabiedriskā žūrija apbalvoja humānās pedagoģijas atbalstītājus Latvijā:

Ц  "Humānās Pedagoģijas Bruņinieka" Goda nosaukums un zelta zīme "Sirds un Gulbis" piešķirts:

    Latvijas izglītības un zinātnes ministrei Inai Druvietei;

    Jelgavas 5. vidusskolas direktora vietniecei Jeļenai Golmeisterei;

Ц  "Humānās Pedagoģijas Skolotāja" Goda nosaukums un sudraba zīme "Sirds un Gulbis" piešķirts:

    V.Rudņevai, R.Melzobai, R.Muhitdinovai, R.Deakai, L.Paulauskai-Uzulei

Ц  Starptautiskā Rērihu centra nodibinātā Helēnas Rērihas medaļa par ieguldījumu humānās pedagoģijas ideju izplatīšanā
    izglītības jomā piešķirta
:

    Smiltenes novada izglītības pārvaldes vadītājam Tālim Jaunzemim.

.

Latvijā ir izveidota pirmā izglītības iestādei, kurai piešķirts starptautiskais "Humānās pedagoģijas skolas" statuss Ц Blīdenes pamatskola.

 

Saulainā Gruzija pedagoģisko lasījumu stafeti ir nodevusi Čečenijas Republikai Ц 2015. gadā Starptautiskie Humānās pedagoģijas lasījumi notiks Groznijā.

Gaļina Vdovina,
XIII Starptautisko Humānās pedagoģijas lasījumu dalībniece

Ѓ